Taking too long? Close loading screen.

Klinika Pedagogiczna

KlinikaPedagogiczna

Wspieranie rozwoju dziecka jest jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań rodzica. Gdy napotykamy na problemy, zdarza się, iż targają nami wątpliwości i emocje. Czy nasze postępowanie jest słuszne? Czy czegoś nie przegapiliśmy? Czy jest jeszcze coś, co możemy zrobić?
W tym dziale wspierać będziemy rodziców. Zaprosiliśmy do współpracy specjalistów do spraw rozwoju dwujęzyczności, pedagogiki, terapeutów oraz nauczycieli. W ciągu najbliższych miesięcy, będą oni odpowiadać na przesłane do nas pytania.

akademiarodzica2

Nasz ekspert

Naszym pierwszy ekspertem jest Dr hab. prof UP Marta Korendo. Jest ona filologiem polskim i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących oraz dwujęzycznych. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojęzycznych. Jest autorką ponad 60 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów, nauczycieli oraz rodziców w Polsce i za granicą, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.

zapytaj eksperta

Zanim zadasz pytanie

Aby zadać pytanie naszemu specjaliście, prosimy o zarejestrowanie się na naszej stronie i wypełnienie formularza „Pytanie do eksperta”. Postaramy się odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań lub jeśli dane zagadnienie zostało już omówione, odesłać do wypowiedzi eksperta. Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wybranych pytań wraz z odpowiedziami, przy zachowaniu pełnej anonimowości pytającego. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt.