Taking too long? Close loading screen.

Dysleksja u dzieci dwujęzycznych – badanie naukowe

Rozmowa z dr hab. prof UP Martą Korendo, filologiem polskim i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.

Ze statystyk wynika, iż niewiele dzieci dwujęzycznych kierowanych jest na specjalistyczne badania diagnozujące dysleksję. Skąd Pani zainteresowanie tym tematem?

Tuż przed rozpoczęciem pandemii zaczęłam realizować plan napisania książki dotyczącej dysleksji. Jest to zaburzenie szczególnie bliskie mojemu naukowemu i terapeutycznemu myśleniu, ponieważ rozwój wiedzy neurobiologicznej oraz bogactwo praktyki pozwoliły dostrzec dużą rozbieżność pomiędzy obowiązującymi standardami diagnozy i terapii, a rzeczywistymi potrzebami dzieci dyslektycznych we wszystkich krajach Europy, a także poza nią. Problem ten dotyczy również, a może nawet w sposób szczególny, dzieci dwujęzycznych, które ze względu na konieczność budowania dwóch systemów językowych, doświadczają często nasilonych problemów edukacyjnych.

Dlaczego badanie online?

Zaistniała na świecie sytuacja uniemożliwiła mi osobiste spotkania z dziećmi i wykonanie badawczego planu. Nie chcę jednak rezygnować z zamiaru realizacji celu, bowiem jako praktyk widzę konieczność pomocy dzieciom z dysleksją, nie tylko w Polsce.

Czego oczekuje Pani od naszej organizacji?

Zwracam się więc do Państwa z ogromną prośbą o umożliwienie mi przeprowadzenia krótkich badań zdalnie. Bardzo zależałaby mi na otrzymaniu krótkiego, samodzielnie przez dziecko napisanego, tekstu w dwóch językach.

Czy tematyka prac może być dowolna?

Proponuję jeden temat dla wszystkich dzieci, nawiązujący do aktualnej sytuacji i emocji dzieci: „Jak najlepiej spędzać czas w domu, kiedy nie możemy z niego wychodzić do szkoły albo na spacer?”

Dlaczego tak ważne jest, aby teksty były w dwóch językach?

Uzyskanie tekstów w dwóch językach pozwoli wykazać uogólnione trudności dziecka, które zwykle nie są symetryczne w obu systemach, ale w przypadku dysleksji, ujawniane w każdym języku, którym posługuje się dziecko. Zaproponowany temat jest bardzo ogólny, ma stanowić tylko pewną ramę treści. Najważniejsza dla mnie jest oczywiście językowa realizacja tematu, pozwalająca zobrazować dyslektyczne trudności dziecka.

Kto może wziąć udział w badaniu?

W badaniu mogą wziąć udział dzieci posiadające diagnozę dysleksji lub ocenione przez psychologa/pedagoga jako zagrożone dysleksją. Jeśli rodzice dziecka lub nauczyciele, znający je, zechcieliby wypełnić załączoną ankietę, byłaby to dla mnie dodatkowa, nieoceniona pomoc.

Dziękujemy za rozmowę.

Bardzo dziękuję Państwu za każdy tekst i każdą ankietę. Nawet pojedyncze będą dla mnie ważne podczas tworzenia publikacji.


Prosimy o pobranie ankiety w wersji przygotowanej do wypełnienia. Bardzo prosimy o przesłanie jej wraz z tekstami samodzielnie napisanymi przez dziecko w dwóch językach („Jak najlepiej spędzać czas w domu, kiedy nie możemy z niego wychodzić do szkoły albo na spacer?”) na adres: [email protected].

Dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu.