Taking too long? Close loading screen.

Klinika Pedagogiczna

   Wspieranie rozwoju dziecka jest jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań rodzica. Gdy napotykamy na problemy, zdarza się, iż targają nami wątpliwości i emocje. Czy nasze postępowanie jest słuszne? Czy czegoś nie przegapiliśmy? Czy jest jeszcze coś, co możemy zrobić?
W tym dziale wspierać będziemy rodziców. Zaprosiliśmy do współpracy specjalistów do spraw rozwoju dwujęzyczności, pedagogiki, terapeutów oraz nauczycieli. W ciągu najbliższych miesięcy, będą oni odpowiadać na przesłane do nas pytania.

 

   Naszym pierwszym ekspertem jest dr hab. prof. UP Marta Korendo. Jest ona filologiem polskim i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących oraz dwujęzycznych. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dzieci dwu- i wielojęzycznych. Jest autorką ponad 60 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów, nauczycieli oraz rodziców w Polsce i za granicą, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.
 
Marta Korendo
Foto: https://centrummetodykrakowskiej.pl

   Postaramy się odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań lub jeśli dane zagadnienie zostało już omówione, odesłać do wypowiedzi eksperta. 

    Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wybranych pytań wraz z odpowiedziami, przy zachowaniu pełnej anonimowości pytającego. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt.