Taking too long? Close loading screen.

Nabór do klas pierwszych i przedszkoli

Wybór szkoły szkoły podstawowej to ważne, ale i często trudne wydarzenie w życiu każdego rodzica. Podjęcie tej, jakże istotnej decyzji, może okazać się jeszcze większym wyzwaniem dla rodziców, którzy dopiero rozpoczynają życie w Irlandii Północnej lub z innych względów nie są zbyt dobrze obeznani z tutejszym systemem edukacyjnym. Proces aplikowania o miejsce w przedszkolu oraz w pierwszej klasie szkoły podstawowej uległ w ostatnich latach zmianie i stał się elektroniczny, co dla niektórych rodziców jest ułatwieniem, dla innych zaś większym wyzwaniem. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić kilka kwestii w nadziei, że proces ten stanie się bardziej klarowny.
Na początek warto przyjrzeć się kilku różnicom w systemach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Irlandii Północnej i w Polsce.
Szkoła podstawowa w Irlandii Północnej stanowi pierwszy etap formalnej, obowiązkowej edukacji.
W Irlandii Północnej nie istnieje obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, który występuje w Polsce. Istotną różnicą jest również wiek, w jakim dziecko rozpoczyna naukę szkolną. Obowiązkiem szkolnym w Irlandii Północnej objęte są już dzieci od 4 roku życia. W Polsce jest to znacznie później, gdyż obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W Irlandii Północnej kluczowym wyznacznikiem jest dzień 1 lipca. Jeśli dziecko osiągnie wiek 4 lat przed 1 lipca lub 1 lipca danego roku kalendarzowego, ma obowiązek rozpoczęcia nauki szkolnej we wrześniu tego roku.

Jak już wspomniałam wyżej, edukacja przedszkolna w Irlandii Północnej nie jest obowiązkowa. Edukacja przedszkolna realizowana jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych wolontaryjnych i prywatnych formach wychowania przedszkolnego.
O bezpłatne, finansowane przez rząd miejsca w placówkach edukacji przedszkolnej można się ubiegać dla dzieci, które ukończyły 3 lata przed 1 lipca lub 1 lipca danego roku szkolnego kalendarzowego.
O konieczności zapisania dziecka do szkoły, czy przedszkola w Irlandii Północnej należy pamiętać dużo wcześniej, bo już w styczniu roku kalendarzowego, w którym dziecko będzie rozpoczynać edukację. Już w połowie grudnia roku poprzedniego (czyli na około 6 tygodni przed datą zakończenia rekrutacji), szkoły i placówki przedszkolne publikują informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego i kryteriach naboru. Informacje te dostępne są na stronach internetowych poszczególnych placówek, jak również na stronie Education Authority www.eani.org.uk/admissions. Na stronę Education Authority warto zajrzeć nie tylko w celu zapoznania się z kryteriami naboru do poszczególnych placówek, ale także, aby zaznajomić się z procesem aplikowania online oraz poznać ważne daty związane z procesem aplikacji.
Link www.eani.org.uk/admissions poprowadzi nas do krótkiego video, które wyjaśnia proces rekrutacji online. Klikając na setting, możemy uruchomić napisy w języku polskim.

 

Z kryteriami przyjęć do poszczególnych szkół i przedszkoli możemy zapoznać się przechodząc do strony https://www.eani.org.uk/parents/admissions/search-schools-and-admissions-criteria. Możemy dokonać wyszukiwania, poprzez wpisanie nazwy wybranej placówki, lub dokonać wyszukiwania placówek na podstawie podanej lokalizacji. Ta druga opcja będzie szczególnie przydatna osobom, które nie znają nazw przedszkoli/szkół w swoim regionie.

 

Po wyszukaniu placówki, która nas interesuje, pokażą nam się kryteria rekrutacji (w dokumencie pdf).

 

 

 

Zapoznanie się z kryteriami naboru oraz odniesienie się do nich w aplikacji do szkoły lub przedszkola jest niezwykle istotne, gdyż spełnienie tych kryteriów może przesądzić o otrzymaniu miejsca w wybranej placówce.
Jak już wspomniałam na wstępie, proces rekrutacji do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych odbywa się elektronicznie. Panel rekrutacyjny otwarty zostaje początkiem stycznia, a zamknięty końcem stycznia, czyli po około 3 tygodniach. Złożenie aplikacji po tym terminie jest możliwe, ale aplikacja taka traktowana jest jako aplikacja późna i będzie rozpatrywana dopiero po rozpatrzeniu aplikacji złożonych w terminie. Aplikowanie po terminie znacznie zmniejsza szansę na otrzymanie miejsca w preferowanej przez rodziców/opiekunów placówce. Zalecane jest, aby w formularzu aplikacyjnym wymienić co najmniej cztery placówki, w kolejności preferencji.
Do aplikacji konieczne jest dołączenie aktu urodzenia. Może też być wymagane dołączenie innych dokumentów (zgodnie z kryteriami naboru dla poszczególnych instytucji). Wymagane mogą być dokumenty potwierdzające adres, dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłków czy dokumenty potwierdzające wystąpienie szczególnych okoliczności (o których możemy poinformować placówkę w aplikacji, a które mogą mieć wpływ na proces naboru). Zarówno akt urodzenia, jak i pozostałe dokumenty należy dostarczyć do placówki, która jest wpisana na pierwszym miejscu w aplikacji. Nie trzeba dostarczać ich do każdego miejsca z osobna.
O decyzji odnośnie przyznania miejsca w szkole lub przedszkolu rodzice lub opiekunowie prawni poinformowani zostaną po około miesiącu od zakończenia procesu aplikacji.

Źródła:
https://www.eani.org.uk/parents/admissions
https://www.nidirect.gov.uk/articles/pre-school-education-places
https://www.nidirect.gov.uk/articles/getting-primary-school-place